XXXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
29.05.2023

Co budeme dělat společně?

Jedním ze stěžejních témat letošního kongresu ČKS byla spolupráce mezi českou kardiologií a Mayo Clinic v americkém Rochesteru. Propojení v jakých konkrétních programech…

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. | prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. | prof. Virend Somers, MD | prof. Stephen L. Kopecky, MD | doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Role ECMO u pacientů v kardiogenním šoku

V sekci To nejlepší z české kardiologie jste prezentoval výsledky české studie ECMO-CS. Ta se zabývala významem extrakorporální membránové oxygenace u nemocných v kardiogenním šoku. Na základě těchto dat…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
nový předseda České kardiologické společnosti
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce

Akutní kardiologie
Zhlédnout
16.05.2023

Národní kardiovaskulární plán dalece přesahuje kardiologii

Jaké pocity máte z úvodní slavnostní sekce sjezdu ČKS, věnované Národnímu kardiovaskulárnímu plánu?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Národní kardiovaskulární plán
Zhlédnout
26.05.2023
Sympozium společnosti Servier
Vstoupit
30.06.2023

BEZ HYPERTENZE NENÍ DEMENCE

Hypertenze a demence aneb Může kardiolog vyléčit demenci?
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
MUDr. Martin Šrámek

Jak nezmeškat benefity léčby hypertenze
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA

Rezistentní hypertenze a poruchy kognitivních funkcí
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Zhlédnout
16.05.2023

Z hlediska follow up a sledování pacienta bude telemedicína zlatým standardem

Jak zmínil ředitel ÚZIS prof. Ladislav Dušek, nebude možné nárůst počtu kardiologických pacientů zvládnout bez telemedicíny. Souhlasíte?

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA.
první místopředseda České kardiologické společnosti,
1. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc

MODERNÍ HYPOLIPIDEMICKÁ LÉČBA JE COOL (Aneb nové možnosti…)

Kyselina bempedoová – její místo v léčbě hypercholesterolemiea přínos z pohledu interní medicíny
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Pacient pro kyselinu bempedoovou
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Kyselina bempedoová – volba pro pacienty s diabetem
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Sympozium společnosti Zentiva
Vstoupit
15.06.2023

Nezanášejme mysl našich pacientů zpochybňováním efektu hypolipidemické léčby

Sympozium České společnosti pro aterosklerózu trhalo rekordy v návštěvnosti. Co bylo tak atraktivního na programu? Je vidět, že to lékaře hodně zajímá, asi se s tím v praxi…

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Blok České společnosti pro aterosklerózu
Zhlédnout
23.05.2023
Sympozium společnosti Amgen
Vstoupit
28.06.2023

Z VULNERABILNÍHO STABILNÍ

Čím dříve tím lépe „iPCSK9 indikovaný během hospitalizace“
MUDr. Monika Kamasová, Ph.D.

Lepší pozdě nežli později „Kazuistika pacienta s erektilní dysfunkcí“
MUDr. Petr Kala, Ph.D.

Čím níže tím lépe „Kazuistika pacienta s velmi nízkou hladinou LDL cholesterolu“
MUDr. Daniel Rob, Ph.D.

Studie INCEPTION nám řekla mnohé o tom, jak eCPR nedělat

V sekci věnované nefarmakologickým HOT LINES jste mluvil o studii INCEPTION. Ta se zaměřila na invazivní přístup s využitím ECMO u mimonemocniční srdeční…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Hot Lines
Zhlédnout
18.05.2023
Národní kardiovaskulární plán
Zhlédnout
15.05.2023

Zdroje dat pro Národní kardiovaskulární informační systém až na výjimky již existují

Jedna ze stěžejních sekcí letošního sjezdu ČKS byla věnována přípravě Národního kardiovaskulárního plánu. Aby byl tento dokument skutečným nástrojem ke změně, je nutná jeho propracovaná datová podpora…

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky

KV prevence má podporu ministra Válka

Proč Česká republika potřebuje Národní kardiovaskulární plán? Jak může pomoci ministerstvo zdravotnictví? Kardiologům by pomohlo, kdyby se zvýšil podíl pacientů…

prof. Vlastimil Válek
Ministr zdravotnictví

Národní kardiovaskulární plán
Zhlédnout
15.05.2023
Hot Lines
Zhlédnout
30.05.2023

IRONMAN – dlouhodobá intravenózní substituce železa je u pacientů se srdečním selháním bezpečná

V sekci HOTLINES jste se blíže podíval na studii IROMAN. Ta se zaměřila na farmakologické řešení deficitu železa u nemocných se srdečním selháním. Co přinesla nového?

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno

Originální česká studie DAPT-SHOCK-AMI má ambici měnit léčbu kriticky nemocných

Kongres České kardiologické společnosti je mimo jiné i příležitostí ke schůzkám investigátorů jednotlivých výzkumných projektů. Jedním z takovým mítingu je i setkání odnormíků, kteří pracují na studii DAPT-SHOCK…

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Akutní kardiologie
Zhlédnout
30.05.2023
Arytmologie
Zhlédnout
15.05.2023

Koncept renální denervace není mrtvý

Postavení renální denervace v léčbě farmakorezistentní hypertenze procházelo velkými zvraty. Jaká je nyní pozice této metody na základě posledních dat ze studie SYMPLICITY HTN-3?…

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie

Elektroporační léčba – do praxe vstupuje nová platforma

Pane profesore, co nového se událo v oblasti elektroporační léčby? Co bude dalším krokem po vyzkoušení nové platformy? Jak dostanete tuto novinku mezi lékaře, kteří k vám mohou pacienty odesílat?…

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha

Česká asociace pro srdeční rytmus
Zhlédnout
18.05.2023
Firemní sympozium
Číst
01.06.2023

U nemocných s fibrilací síní je kontrola hypertenze zásadní

Během výročního kongresu ČKS proběhla i zcela prakticky zaměřená sekce s názvem Tipy a triky v léčbě hypertenze. O vztahu vysokého krevního tlaku a fibrilace síni zde hovořila MUDr. Eva Kociánová, Ph.D., z I. Interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc. Její sdělení podtrhovalo nutnost proaktivního přístupu k nemocným se souběhem těchto onemocnění. „Hypertenze a fibrilace síní spolu velice těsně souvisejí a tomu bychom měli uzpůsobit i náš přístup,“ zdůraznila a po té se…

Kniha která shrnuje malé kroky k velké změně

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Praha | prof. Stephen L. Kopecky, MD Mayo Clinic Rochester

Zhlédnout
30.05.2023
Hot Lines
Zhlédnout
30.05.2023

Kdy je funkčně vedená koronární intervence lepší než bypass?

V sekci nefarmakologických HOT LINES jste se zabýval studií FAME 3. Na jakou klinickou otázku odpovídala a k čemu došla? Jaké je tedy sdělení do praxe o postavení frakční průtokové rezervy?…

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie

Představují nemocní s HFmrEF specifickou skupinu?

Na sympoziu podpořeném společností Boehringer Ingelheim jste se zaměřil na skupinu nemocných se srdečním selháním s ejekční frakcí ve středním pásmu – HFmrEF. Co je nového v přístupu k těmto pacientům?

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno

Firemní sympozium
Zhlédnout
30.05.2023
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
30.05.2023

Nahradí v sekundární prevenci clopidogrel ASA u nemocných s akutním koronárním syndromem?

Do jaké míry v brzké době clopidogrel nahradí ASA u nemocných po koronárních intervencí?

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie

Studie CLASS rozšiřuje možnosti miniinvazivního ošetření mitrální regurgitace

Studie CLASS porovnávala dva miniinvazivní přístupy k ošetření mitrální vady. Jaké jsou její dopady do praxe?

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Hot Lines
Zhlédnout
30.05.2023
Zhlédnout
30.05.2023

Rozjíždí se pracovní skupina pro trombózu

V rámci České kardiologické společnosti vznikla Pracovní skupina pro trombózu, vy zatím stojíte v jejím vedení. Mohla byste tuto platformu představit? Co je jejím cílem?…

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Glifloziny lze použít bez ohledu na fenotyp srdečního selhání podle výše ejekční frakce

Co pro léčbu srdečního selhání znamenají nová data, která ukazují na účinnost moderní farmakoterapie bez ohledu na výši ejekční frakce?

prof. MUDr. Melenovský, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Firemní sympozium
Zhlédnout
30.05.2023
Srdeční selhání
Zhlédnout
30.05.2023

Jak se vyvíjí přístup k revaskularizaci u srdečního selhání?

V sekci s názvem „Co hýbe srdečním selháním“ jste hovořil o postavení revaskularizace. Co je v této oblasti nového?

prof. MUDr. Melenovský, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Kniha, která drží krok s vývojem u srdečního selhání

V nakladatelství Grada nyní vychází druhé, zcela přepracované vydání vaší rozsáhlé publikace o srdečním selháním. V této oblasti kardiologie dochází k rychlému vývoji, co vše jste museli předělat?…

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. | prof. MUDr. Melenovský, CSc.

Nové knihy
Zhlédnout
30.05.2023
Zhlédnout
29.05.2023

Nemocným s primárním hyperaldosteristonem může být až v Česku až 100 000, pomáhá jim komplexní program

Vaše pracoviště nabízí program pro léčbu primárního hyperaldosterismu včetně intervenčního řešení. Co vše těmto nemocným nabízíte? O jak velký soubor pacientů se staráte?…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní klinika LF OU a FN Ostrava

Studie PACIFIK-AMI testuje nový koncept antikoagualace

Sjezd ČKS otevřela sekce věnovaná stěžejním klinickým hodnocením z nedávné doby. Vy jste zde vystoupila se sdělením o studii PACIFIK, která otevírá prostor pro nový mechanismus antikoagulační…

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Hot Lines
Zhlédnout
30.05.2023
Firemní sympozium
Zhlédnout
29.05.2023

Triky a tipy v léčbě hypertenze

Ve své přednášce jste se zabýval zcela praktickými aspekty léčby hypertenze. Co byste v této souvislosti zdůraznil? Jaké strategie vedou k efektivnímu snížení krevního tlaku? U kterých nemocných…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní klinika LF OU a FN Ostrava

Nový mechanismus účinku v léčbě srdečního selhání

Na sjezdu ČKS jste hovořil o potenciálu nového mechanismu léčby srdečního selhání prostřednictvím ovlivnění enzymu solubilní guanylátcyklázy (SCG). Co je v tomto kontextu podle vás…

prof. Peter Sanders, Ph.D.
Chief Scientist. Bayer Pharmaceuticals, Medizinische Hochschule Hannover

Srdeční selhání
Zhlédnout
29.05.2023
Srdeční selhání
Zhlédnout
29.05.2023

Jak řadit doporučené léky u srdečního selhání

Aktuální evropská guidelines pro management srdečního selhání pracují s několika lékovými skupinami, u nichž je doklad o jejich významu pro snížení mortality. Neříkají ale, jak tyto léky řadit za sebe a…

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. Interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny

Dlouhodobé výsledky řešení síňových defektů závisí na tom, zda byl defekt uzavřen

V asi nejprestižnější sekci “To nejlepší z české kardiologie” jste hovořila o své práci, popisující dlouhodobé výsledky řešení síňových defektů. Co z této vaší analýzy vyplývá? Jak si v tomto ohledu česká kardiologie vede?

doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
Nemocnice Na Homolce

To nejlepší z české kardiologie
Zhlédnout
29.05.2023
Arytmologie
Zhlédnout
29.05.2023

Vysokofrekvenční EKG dokáže zobrazit v reálném čase komorovou dyssynchronii

Váš tým je u zrodu tzv. vysokofrekvenčního EKG. Mohl byste popsat, co tato metoda přináší nad rámec běžného EKG?…

doc. MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Studie TIME – večerní dávkování antihypertenziv není lepší než dávkování ranní

V sekci HOT LINES jste hovořil o studii TIME. Ta se zabývala otázkou, zda je výskyt kardiovaskulárních příhod ovlivněn denní dobou, ve které jsou aplikována antihypertenziva…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní klinika LF OU a FN Ostrava

Hot Lines
Zhlédnout
29.05.2023
Hot Lines
Zhlédnout
29.05.2023

Studie ADVOR – i staré léky mohou příjemně překvapit

V úvodní sekci HOT LINES jste se věnovala studii ADVOR s acetazolamidem u dekompenzovaného srdečního selhání. Proč je podle vás významná?…

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. Interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny

Jak mezi nemocnými s hypetrofickou kardiomyopatií odhalit ty, kteří jsou ohroženi náhlou srdeční smrtí?

Do jaké míry zobrazovací metody mohou přispět k identifikaci nemocných s hypetrofickou kardiomyopatií, kteří jsou ohroženi náhlou srdeční smrtí? Jak vysoké toto riziko je?

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Arytmologie
Zhlédnout
29.05.2023
Srdeční selhání
Zhlédnout
29.05.2023

Inhibitory ARNI mají data i pro prevenci náhlé srdeční smrti a navození reverzní remodelace

V bloku s názvem „Co hýbe srdečním selháním“ jste se zabýval otázkou, zda jsou inhibitory ARNI vhodné pro všechny nemocné se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí. Jaká je odpověď?…

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Studie STRONG HF podpořila rychlou uptitraci doporučené léčby

Svou prezentaci v sekci HOT LINES jste věnoval studii STRONG HF. Na jakou klinickou otázku odpovídala a k čemu došla?

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny LF MU

Hot Lines
Zhlédnout
29.05.2023
Arytmologie
Zhlédnout
29.05.2023

Stimulace převodního systému srdečního rychle postupuje dopředu

Jste jedním z odborníků, díky kterým rychle nastupuje do praxe fyziologická stimulace, respektive stimulace převodního systému srdečního. Co je její hlavní výhodou?…

MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Prostor pro betablokátory se vymezuje stále přesněji

V nakladatelství Grada nyní vychází vaše útlá publikace Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Betablokátory představují zavedenou lékovou skupinu. Zdá se, že se počet jejich…

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny LF MU

Nové knihy
Zhlédnout
29.05.2023
Kardioneurologie
Zhlédnout
26.05.2023

Nemocných po TAVI přibývá, jak by mělo vypadat jejich sledování?

Prostor pro transkatetrovou náhradu aortální chlopně (TAVI) se neustále rozšiřuje. Takto ošetřených nemocných je stále více. Jak by měl v ideálním případě vypadat algoritmus jejich sledování?…

MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Kardiovaskulární oddělení LF OU a FN Ostrava

Nové horizonty v léčbě Fabryho choroby spatříme v Praze

Na konci května se uskuteční konference o Fabryho chorobě. Mohl byste říct, co bude na programu, udělat malou pozvánku? Zmínil jste novou terapii, která teď byla schválená, jak v USA, tak v Evropské unii…

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
26.05.2023
Zhlédnout
26.05.2023

Program trombektomií u iktu funguje ve vinohradské nemocnici už deset let – a dobře

V sekce zaměřené na kardioneurologii se mimo jiné prezentovala data ze studie, respektive registru PRAGUE-16. Ten dává dlouhodobý vhled do efektivity a bezpečnosti endovaskulární trombektomie v léčbě iktu. Co z těchto dat vyplývá?…

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Kongres HFA v Praze bude mít výraznou českou stopu

Záhy po sjezdu ČKS se v Praze koná kongres Evropské asociace srdečního selhání. Proč by s touto akcí měli počítat i čeští odborníci?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
26.05.2023
To nejlepší z české kardiologie
Zhlédnout
26.05.2023

Post-hoc analýza Prague-OHCA – kteří pacienti mají lepší prognózu na ECMO?

Na kongresu prezentuje výsledky post-hoc analýzy studie Prague-OHCA, která se dočkala publikace v prestižním časopise. Mohl byste shrnout, o čem budete mluvit?…

MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Co se mění z hlediska organizace léčby srdečního selhání v České republice?

U srdečního selhání nyní dochází k podstatnému posunu v terapeutických možnostech. Stejně důležité jako pokroky v léčbě je ale i to, jak je péče o tyto pacienty zorganizována. Jaké změny v této nemedicínské oblasti jsou nyní aktuální?…

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Srdeční selhání
Zhlédnout
26.05.2023
Srdeční selhání
Zhlédnout
26.05.2023

Co hýbe srdečním selháním

Česká asociace srdečního selhání připravila na sjezdu ČKS sekci s názvem „Co hýbe srdečním selháním“, která se věnovala nejnovějším trendům především ve farmakoterapii v této oblasti kardiologie. Vy jste zde zabýval…

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Asistovaná reprodukce a riziko hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství je stále velmi relevantní téma. Bylo mu věnováno i několik sympozií na kongresu ČKS. Zaměření Vašeho sympozia přitáhlo hodně pozornosti – čemu jste se věnovala, paní profesorko?…

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN Praha

Česká asociace preventivní kardiologie
Zhlédnout
26.05.2023
Preventivní kardiologie
Zhlédnout
25.05.2023

Z genetického vyšetření po srdeční zástavě profitují pacienti i jejich rodiny

Na sjezdu jste prezentovala vlastní soubor nemocných, kteří přežili neischemickou srdeční zástavu a u nichž byla provedeno genetické vyšetření. Co z těchto dat vyplývá?…

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
Kardiogenetická ambulance IKEM

Léčba hypertenze u obézních se bez diuretika neobejde

Zabývala jste se problematikou léčby hypertenze u obézních pacientů. Jaká jsou specifika přístupu k této velké populaci nemocných?

MUDr. Petra Vysočanová
Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

Firemní sympozium
Zhlédnout
25.05.2023
Firemní sympozium
Zhlédnout
25.05.2023

Srdeční selhání se zlepšenou ejekční frakcí – léčbu nepřerušovat

Na kardiologickém sjezdu je srdečnímu selhání věnováno hodně pozornosti. V právě skončeném sympoziu jste se věnoval problematice srdečního selhání se zlepšenou ejekční frakcí. Mohl byste shrnout, jaké jsou zásady postupu u těchto pacientů?…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Studie SECURE – v jednoduchosti je síla

V sekci HOT LINES jste představil studii SECURE. Ta se zabývala efektivitou polypill složené z aspirinu, atorvastatinu a ramiprilu v sekundární prevenci. Vy jste byl jejím národním koordinátorem. Mohl byste ji okomentovat?…

doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.
I. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Hot Lines
Zhlédnout
25.05.2023
Firemní sympozium
Zhlédnout
24.05.2023

Glifloziny mají rychlý účinek na symptomatologii srdečního selhání

Léčba srdečního selhání pomocí gliflozinů je na kongresu skloňovaným tématem, i proto, že 1. května padly poslední bariéry pro léčbu a pacienti mohou tuto léčbu dostat napříč úrovní ejekční frakce. Co jim to přináší?…

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Hypertenze v menopauze má dopad na kardiovaskulární zdraví žen

V sekci s názvem „Co trápí ženy“ jste hovořila o souvislosti menopauzy a kardiovaskulárního zdraví. Co v tomto kontextu považujete za podstatné?

MUDr. Petra Vysočanová
Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

Preventivní kardiologie
Zhlédnout
25.05.2023
Firemní sympozium
Zhlédnout
23.05.2023

Inklisiran – nová necentrová hypolipidemická léčba

Letos 1. dubna získal inklisiran, Leqvio, úhradu a může vstoupit do klinické praxe. Pacienti už nemusejí být léčeni jen formou vzorků. Vaše pracoviště patří k těm prvním, které mají nejdelší…

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, II. Interní klinika FN Plzeň

Prevence by měla více zohledňovat individuální riziko

Vzniká Národní kardiovaskulární plán, který se bude dotýkat i praktických lékařů. Považujete to za významnou aktivitu? Jakou roli praktických lékařů v Národním kardiovaskulárním plánu předpokládáte?…

MUDr. Petr Šonka
předseda Sdružení praktických lékařů

Národní kardiovaskulární plán
Zhlédnout
23.05.2023
Firemní sympozium
Zhlédnout
23.05.2023

Inklisiran: i když se hned zapojí jen 10 % ambulancí, dostupnost léčby se zvýší dramaticky

Dnes proběhlo sympozium věnované inklisiranu. Zazněla spousta praktických aspektů. Od 1. dubna vstupuje inklisiran do běžné klinické praxe. Jak odhadujete, že bude tato nová léčebná možnost, dostupná v režimu ZULP, využita?

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Zátěžové testy nepatří do starého železa

O čem budete na kongresu ČKS ještě dále hovořit? A je to tak, že dobře provedené zátěžové vyšetření umožní stanovit individuální preskripci pohybové aktivity pro konkrétního pacienta?…

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

PS Kardiovaskulární rehabilitace
Zhlédnout
23.05.2023
Firemní sympozium
Zhlédnout
23.05.2023

Hypolipidemická léčba je cool

Říkat Vám, že hypolipidemická léčba je cool, je zbytečné. Jak to ale vysvětlit kardiologům? Všechny epidemiologické průzkumy ukazují, že pacient je zaléčen relativně pozdě, léčba je poddávkovaná…

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Pacienti se srdečním selháním a pohybová aktivita

Pane docente, co pacienti se srdečním selháním a pohybová aktivita? Jak funguje vaše centrum pro léčbu srdečního selhání ve vztahu k preskripci pohybové aktivity?…

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Česká asociace preventivní kardiologie
Zhlédnout
23.05.2023
Zhlédnout
22.05.2023

Co se mění u plicní hypertenze?

Co je nového v oblasti plicní hypertenze, především pokud jde o definici a diagnostiku jednotlivých subtypů?

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

I já jsem se vrozených srdečních vad nejdříve bála

ČKS vám letos udělila své nejvyšší ocenění, Zlatou Libenského medaili. Málokdy se stane, že osobnost lékaře tak úzce splyne s problematikou, které se věnuje, jako je tomu u vás…

doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
Nemocnice Na Homolce

Ocenění ČKS
Zhlédnout
22.05.2023
Firemní sympozium
Zhlédnout
22.05.2023

Kyselina bempedoová pohledem diabetologa a geriatra

Pane profesore, byl jste dnes účastníkem sympozia věnovaného kyselině bempedoové. Nabídl jste pohled diabetologa. Co víme o této molekule u pacientů s diabetem a co jim může přinést?…

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha

Studie DOSE VF přesvědčivě ukázala na potenciál dvojitě sekvenční defibrilace

Studie DOSE VF, o které jste mluvil v sekci nefarmakologický HOT LINES, hodnotila efektivitu alternativních způsobů defibrilace život ohrožujících komorových tachyarytmií. Jaká zjištění přinesla?…

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Hot Lines
Zhlédnout
22.05.2023
Národní kardiovaskulární plán
Zhlédnout
18.05.2023

Jak v primární prevenci oslovit nejmladší generaci

Během své kariéry jste zřetelně opsal trajektorii od akutní kardiologie směrem ke kardiovaskulární prevenci, zvláště té zaměřené na děti a mládež. Jak v této souvislosti vnímáte přípravy Národního kardiovaskulárního plánu?

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
vedoucí redaktor časopisu Cor et Vasa

Velký přínos našeho otce byl v jeho racionalitě

Všichni účastníci letošního sjezdu ČKS dostali knížku věnovanou památce vašeho otce profesora Jiřího Widimského. S jakou emocí tuto publikaci držíte v ruce vy?

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Nové knihy
Zhlédnout
18.05.2023
Zhlédnout
18.05.2023

PRAGUE ICU Workshop je stále otevřený

Jste iniciátorem edukační platformy Prague ICU, která je určena nejen akutním kardiologům. Ta se neustále rozvíjí. Jedním z jejích aktuálních počinů je workshop, který bude jak prezenční, a tak on-line. Mohl byste tuto akci blíže popsat?

MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Co říká americký konsenzus pro léčbu srdečního selhání z roku 2023?

Na kongresu ČKS už bylo o srdečním selhání řečeno velice mnoho. Jak jsem ale slyšela Vaši přednášku, existuje pořád mnoho zajímavostí a novinek. Co byste zdůraznil?

MUDr. Jiří Veselý
Edumed s.r.o. Broumov

Česká asociace srdečního selhání
Zhlédnout
18.05.2023
Číst
17.05.2023

Srdce a inzulinová rezistence

Na programu XXXI. výročního sjezdu ČKS zazněla 15. 5. v rámci sympozia Srdce a…, které pořádala Česká internistická společnost i přenáška prof. Hany Rosolové zaměřená na vzájemný vztah srdce a inzulinové rezistence.

Paliativní péče u pacientů se srdečním selháním

I pacienti s orgánovým selháním potřebují paliativní péči. Ve srovnání s onkologickými pacienty je ale u nich obvykle složitější rozhodnout, kdy je vhodný čas na její zahájení. Paliativní péči u pacientů se srdečními implantáty v terminální fázi srdečního selhání se věnovala přednáška MUDr. Jitky Polišenské, paliatra IKEM, v bloku pracovní skupiny KardioTech na XXXI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti.

Číst
17.05.2023
Farmakoterapie
Zhlédnout
16.05.2023

Úskalí antikoagulační léčby

Co je podle vás největším úskalím antikoagulační léčby? Je to v praxi tak, že lékaři léčbu spíše poddávkovávají?…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika – Fakultní nemocnice Ostrava

Srdce a ledviny

Česká internistická společnost pořádala sympozium zaměřené na vzájemný vztah srdce s některými dalšími orgány. Prof. Jiří Widimský se ve své přednášce zaměřil na vzájemný vztah srdce a ledvin s důrazem na ledviny a srdeční selhání a ledviny a arteriální hypertenzi.

Číst
16.05.2023
Farmakoterapie
Zhlédnout
16.05.2023

Česko přinese cenná data o antihypertenzivech užívaných v těhotenství

Prováděli jste celorepublikové šetření u těhotných žen s hypertenzí. Jak velký byl váš vzorek, mohl byste jej charakterizovat a říct, co hlavního jste zjistili?

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika – Fakultní nemocnice Ostrava

Screening diabetické retinopatie pomocí AI – česká diabetologie je lídrem

České diabetologii se povedla mimořádná věc na poli umělé inteligence. Jste tu dnes mezi kardiology, abyste jim řekl více – o co tedy jde?

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Zhlédnout
16.05.2023
Zhlédnout
16.05.2023

Letošní Diabetologické dny přinesly i kardiologická témata

Ráda bych se vrátila k luhačovickým Diabetologickým dnům, které proběhly nedávno. Zazněla tam sdělení, která by mohla zajímat kardiology, kde dochází k protnutí těchto dvou specializací?

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

Spolupráce kardiologa a onkologa v praxi

Můžete popsat práci kardiologa v onkologickém zdravotnickém zařízení? Význam kardiotoxicity onkologické péče zdá se narůstá. Jaké jsou příčiny?…

MUDr. Katarína Lacová
kardiologická ambulance Onkologického ústavu sv. Alžběty v Bratislavě

Farmakoterapie
Zhlédnout
16.05.2023
Srdeční selhání
Zhlédnout
16.05.2023

Motivace správně léčit srdeční selhání

Typickou diagnózou, kde bude přibývat pacientů, je chronické srdeční selhání. Daří se domluvit se zdravotními pojišťovnami motivace lékařů ke správné péči?…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA.
první místopředseda České kardiologické společnosti,
1. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc

Nenápadná lekce ze studie TRANSFORM-HF

Během úvodní sekce letošního sjezdu ČKS věnované HOT LINES jste prezentoval výsledky studie TRANSFORM-HF, která porovnávala dvě diuretika – furosemid a torasemid u nemocných s akutním srdečním selháním. K jakým výsledkům tato práce došla?

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN a LF MU Brno

Hot Lines
Zhlédnout
16.05.2023
Číst
16.05.2023

Spolupráce kardiologů z ČKS a Mayo clinic přináší novou dimenzi kardiovaskulární medicíny v ČR

Spolupráce českých a amerických kardiologů z Mayo clinic se datuje od roku 2001. Letos se setkali na XXXI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) v Brně, kde zástupci obou skupin vystoupili na společném sympoziu. Tématem byly nejen další formy spolupráce, ale i například využití umělé inteligence (AI) v kardiologii, novinky v preventivní kardiologii…

Český přínos nad daty ze studie ODYSSEY OUTCOMES

Jednou z prací, které jste prezentoval v rámci sekce věnované tomu nejlepšímu z české kardiologie, byly subanalýzy z velké studie ODYSSEY OUTCOMES…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.,
nový předseda České kardiologické společnosti
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce

Hot Lines
Zhlédnout
16.05.2023
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
16.05.2023

Sekundární prevence v kardiologických ambulancích

Jak se vyvíjí ekonomická situace kardiologických ambulancí? Můžete blíž popsat nový program VZP Plus Srdeční selhání, pokud třeba některý lékař váhá, jestli se do něj zapojit?…

MUDr. Ivan Karel
předseda České asociace ambulantních kardiologů ČKS

Začít včas a správně léčit, to je klíčové

Proč potřebuje Česko nový Národní kardiovaskulární plán? S ohledem na očekávaný demografický vývoj poroste počet kardiologických pacientů. Znamená to, že poroste význam prevence a sekundární prevence?…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA.
první místopředseda České kardiologické společnosti,
1. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc

Národní kardiovaskulární plán
Zhlédnout
16.05.2023
Zhlédnout
15.05.2023

Kardiologické ambulance a jejich úloha při řešení demografických výzev

S očekávanými demografickými změnami a nárůstem počtu kardiologických pacientů roste význam prevence a sekundární prevence. Znamená to růst významu ambulantní péče?

MUDr. Zorjan Jojko
člen výboru České asociace ambulantních kardiologů,
předseda Sdružení ambulantních kardiologů v ČR

Sestry a vyhodnocení EKG křivky: co by měly umět a co umí

Co by měla kardiologická sestra poznat na EKG?Jak sestry v EKG trénovat?Pracovní skupina kardiologických sester dělala průzkum, jak jsou na tom kardiologické sestry…

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
člen výboru Pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS,
Proděkan pro internacionalizaci a rozvoj Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Zhlédnout
15.05.2023
Srdeční selhání
Číst
15.05.2023

Ambulance srdečního selhání s telemedicínským programem

V rámci bloku pracovní skupiny KardioTech zazněly na XXXI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti zkušenosti s telemedicínským sledováním pacientů se srdečním selháním. Prezentovala je MUDr. Mária Vyskočilová z Interní a kardiologické kliniky FN Brno a LF MU.

Ekonomika kardiologických ambulancí

Jak se vyvíjí ekonomická situace kardiologických ambulancí vzhledem k tomu, že náklady rostou rychlým tempem a úhrady je nenásledují stejnou rychlostí? Je v kardiologické ambulanci…

MUDr. Zorjan Jojko
člen výboru České asociace ambulantních kardiologů,
předseda Sdružení ambulantních kardiologů v ČR

Zhlédnout
15.05.2023
Zhlédnout
15.05.2023

Transplantační program na Slovensku: úspěchy, rezervy a budoucnost

Letos oslavilo vaše pracoviště 25 let transplantací srdce. Jak se transplantační program na Slovensku rozvíjí? Co s tím? Angažovat specialisty na vyhledávání dárců je nereálné?

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., FHFA
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
primářka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH Bratislava

Studie: Akutní infarkt myokardu u mladých pacientů

Jaké rizikové faktory souvisejí se vznikem akutního infarktu myokardu (AIM) u mladších pacientů do 50 let? Na tuto otázku se snažil najít prostřednictví retrospektivní epidemiologické unicentrické studie odpovědi tým z Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. Svá zjištěn prezentoval v posterové sekci na XXXI. Výročním sjezdu České kardiologické společnosti.

Číst
15.05.2023
Zhlédnout
15.05.2023

Změny u srdečního selhání

Co je nového v dostupnosti léčby srdečního selhání?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Lipoprotein(a) – své hodnoty zná i ministr zdravotnictví

I ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek využil jedinečné možnosti nabízené účastníkům kongresu a nechal si odebrat krev na stanovení koncentrací Lp(a). Hodnoty Lp(a) jsou nezávislým kauzálním prediktorem aterosklerotických KV onemocnění.

Zhlédnout
15.05.2023
Hot Lines
Zhlédnout
15.05.2023

Studie FOURIER OLE dává dlouhodobá data o inhibici PCSK9

V sekci HOT LINES jste hovořil o studii FOURIER OLE. Ta byla extenzí základní studie FOURIER s evolokumabem. Co z jejích závěrů vyplývá o dlouhodobé efektivitě a bezpečnosti léčby PCSK9 inhibitorem?…

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
předseda České internistické společnosti

Důsledky pandemie covidu na kardiologické pacienty budou dlouhodobé

Jak na slovenskou kardiologii obecně a na její pacienty dopadla pandemie covidu?…

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., FHFA
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
primářka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH Bratislava

Zhlédnout
15.05.2023
Cena Anežky České pro sestru v kardiologii
Zhlédnout
14.05.2023

I po třiceti letech mám svou práci pořád ráda

Česká kardiologická společnost vás letos ocenila cenou Anežky České za přínos ošetřovatelství v kardiologii. V tomto oboru se pohybujete kolem třiceti let. Co se za ty tři dekády v práci kardiologické sestry změnilo?…

Mgr. Ilona Lálová
vrchní sestra II. Interní kliniky – kardiologie a angiologie

Léčba srdečního selhání a nezbytnost následné péče

Mělo by se něco změnit na zajištění péče o pacienty se srdečním selháním na Slovensku? Problém je tedy i v dostupnosti, i v kvalitě následné péče?…

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., FHFA
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
primářka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH Bratislava

Srdeční selhání
Zhlédnout
15.05.2023
Nové technologie
Číst
14.05.2023

Měřit tlak v ordinaci nestačí

Může digitální medicína poskytnout řešení nejpalčivějších problémů v diagnostice a léčbě hypertenze? Na to se zaměřila přednáška MUDr. Evy Kociánové, Ph.D., vedoucí centra pro hypertenzi a sekundární prevenci Fakultní nemocnice Olomouc. Přednáška byla součástí sympozia sponzorovaného firmou Hartmann-Rico.

Co přinesl unikátní výzkum genomu Johanna Gregora Mendela

Loni proběhly rozsáhlé oslavy dvoustého výročí narození Johanna Gregora Mendela. Jubileum bylo mimo jiné i impulsem k unikátnímu multioborovému výzkumnému projektu zaměřenému na výzkum ostatků této mimořádné osobnosti…

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity Brno

Zhlédnout
14.05.2023
Číst
13.05.2023

Národní kardiovaskulární plán nesmí být jen formální kus papíru

„Cílem je dojít tam, kam patříme, tedy na úroveň západní civilizace s kardiovaskulární morbiditou a mortalitou minimálně o pět až deset procent nižší,“ říká o smyslu Národního kardiovaskulárního plánu prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.

Co posouvají mladí kardiologové

Výroční kongres ČKS je i příležitostí ke vzdělávání a diskuzím specificky připraveným pro mladé kardiology. Co jste letos pro sebe a pro své kolegy připravili. Co v rámci výboru pracovní skupiny Kardio35 nyní posouváte? Co řešíte?

MUDr. Petr Kala, Ph.D.,
předseda pracovní skupiny Kardio35

Zhlédnout
13.05.2023
Zhlédnout
02.05.2023

Náš sjezd je svátkem kardiologie, užijme si ho společně

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. | prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. | prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Partner